BizimleGelecek

Bireyler ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi

19 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da Sakarya AFAD Gönüllü Birim Koordinatörü olan Jeofizik Mühendisi Zeliha AKÇA ile Bireyler ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Afet ve acil durum yönetiminde meydana gelen bir afet etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalardan, afet anında bireysel olarak neler yapılabileceğinden, aile fertleriyle birlikte afetlere nasıl hazırlanacağından bahsedildi.

Afetlerde oluşabilecek risklerin önemi üzerinde duruldu, alınması gereken tedbirlerden konuşuldu. Bu konuda toplumsal güç sağlığı birliği bilincinin oluşmasının önemi üzerinde duruldu. Çevremizdeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sonrasındaki hazırlıklar, afet sonrasında ilk davranışlar gibi afet eğitimi içeriğinden bahsedildi.

Gerekli afet eğitimlerini tamamlandıktan sonra “Destek AFAD Gönüllüsü” olabileceğimizi, gönüllülerin arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda afet eğitimleri alarak afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler olup destek ekiplerinde her hangi bir afet durumunda çalışabileceğimizden bahsederek afet eğitimini tamamladık.

Başa dön tuşu